Aktuellt

Information till våra kunder med anledning av EU.s nya dataskyddsförordning GDPR.

Den 25:e maj träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Inneklimat Service AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, personnummer och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen eller så länge kundrelationen pågår och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi säljer eller förmedlar aldrig lagrade personuppgifter till tredje part.

 

 

IVT 10-års Garanti. Tryggheten ingår.

När du köper en värmepump från IVT får du 10 års garanti på kompressorn (hjärtat i din värmepump) och sex års garanti på värmepumpen.

Marknadens mest omfattande garanti.

Din garanti börjar gälla i samma ögonblick som din värmepump installerats. För IVT-produkter som installerats av IVT auktoriserad återförsäljare (som Inneklimat AB) och som servas enligt IVTs Serviceprogram, se punkt 13 i garantivillkoren, gäller denna trygghet. Kostnaden för fullföljandet av serviceprogrammet bekostas av köparen/kunden.

IVT Garanti gäller för alla IVTs villavärmepumpar inköpta från och med 1/1 2013. Kompletta garantivillkor hittar du i garantibroschyren.

garanitbroschyr

Comments are closed.