Garantier

IVT 10-års Garanti. Tryggheten ingår.

När du köper en värmepump från IVT får du 10 års garanti på kompressorn (hjärtat i din värmepump) och sex års garanti på värmepumpen.

Marknadens mest omfattande garanti.

Din garanti börjar gälla i samma ögonblick som din värmepump installerats. För IVT-produkter som installerats av IVT auktoriserad återförsäljare (som Inneklimat AB) och som servas enligt IVTs Serviceprogram, se punkt 13 i garantivillkoren, gäller denna trygghet. Kostnaden för fullföljandet av serviceprogrammet bekostas av köparen/kunden.

IVT Garanti gäller för alla IVTs villavärmepumpar inköpta från och med 1/1 2013. Kompletta garantivillkor hittar du i garantibroschyren.

garanitbroschyr

Comments are closed.