Beställ service

Här kan du beställa service för din anläggning. Ange pumpens märke, modell, serienummer och en beskrivning av felet. Vi vill också ha din adress och ditt telefonnummer. Få gärna med så mycket information som möjligt, så blir hanteringen av ditt ärende enklare och snabbare.

Skicka din serviceförfrågan till service@inneklimat.se

Comments are closed.