Företaget

Kontoret

Inneklimat grundades 1983 och har sedan dess huvudsakligen arbetat med värmepumpar. Vår affärsidé kallar vi ”ONE-STOP-SHOP” – det vill säga totalentreprenad gentemot våra kunder. Med egen personal, totalansvar och kundgarantier utför vi hela entreprenaden. Vår strävan är att lämna kompletta anbud så att du som kund kan budgetera utan tillkommande kostnader.

 

 Våra huvudsakliga produkter:

 • IVT: värmepumpar
 • Varmvattenberedare Nibe mm
 • Övriga distributionssystem för värme och kyla samt ventilation

Arbetsområden:

 • Projektering
 • Försäljning
 • Installation
 • Service

Personal:

 • Peter Ferm företagsledning, projektering samt försäljning
 • Börje, projektering och försäljning
 • Tård, projektering och försäljning
 • SveinErik, koordinator
 • Britt, ekonomi administration
 • Martin, installation
 • Robin, installation/service
 • Benny, installation
 • Elias, installation
 • Peter, service
 • Janne, service

Ekonomi:

Senaste rating AAA samt Högsta kreditvärdighet enligt UC Risk

Behörigheter:

 • Kylcertifiering kategori 1
 • Allmän Elbehörighet
 • VVS-utbildning

Vi är anslutna till:

 • SVEP, svenska värmepumpsföreningen
 • Kyl och värmepumpsföreningen
 • Kyltekniska föreningen
 • SAO Svenska arbetsgivarorganisationen

Vår kompetens belyses bäst genom att vi av IVT utsetts till:

 • IVT-center, vilket betyder att Inneklimat innehar dokumenterat hög kompetens på IVT:s värmepumpsprogram
 • Auktoriserad och kontrakterad återförsäljare avseende fastighetsvärmepumpar och samtliga av IVTs övriga värmepumpar och produkter
 • Kontrakterat serviceombud för Stockholms län avseende såväl IVT, Carrier, Autoterm och Bosch. Detta innebär att anläggningar av nämnda fabrikat i Stockholm med omnejd får garantiservice mm genom Inneklimat.

Övrigt:

Naturligtvis lämnar vi referenslista om så önskas.

 

Comments are closed.